Velkommen til Ungehuset Fontana

Bliv en del af et kreativt fællesskab for unge med psykiske lidelser

Fontana

Få fod på livet via deltagelse i et sprudlende kreativt miljø

Ungehuset Fontana et tilbud til unge med psykiske lidelser med eller uden diagnose. I Fontana kan du blive en del af trygt kunstnerisk fællesskab med andre unge mellem 18 og 30 år. Du bliver tilknyttet billedkunst, keramik eller musik. Her arbejder du kreativt på et lille hold i dit eget tempo. Ungehuset Fontana giver dig støtte til at håndtere hverdagen, undgå ensomhed og blive klogere på din rolle i et fællesskab. Mange oplever at arbejdet med det kreative kan give adgang til flow og velvære, hvor man fokuserer på noget andet end problemer og negative tanker, samt at det kreative arbejde støtter en i at være sammen med andre. Vi har det hyggeligt og sjovt sammen, og mange unge oplever at man i Fontana endelig kan få lov at være sig selv uden at skulle præstere, og at man kan dele erfaringer om glæder og udfordringer i ens liv.

Fountain House København er et levende hus med blandt andet café og en hyggelig kantine, hvor folk mødes og spiser eller får en snak over en kop kaffe. Fontana bidrager til huset ved at udføre fælles opgaver og ved at lave udstillinger, udsmykning, give koncerter mm.

En del af Fountain House København

Ungehuset Fontana hører under Fountain House København, og det betyder, at du også bliver del af et større fællesskab med mennesker i andre livssituationer end dig selv. Fountain House København er et såkaldt fontænehus for mennesker med psykiske lidelser. Fontænehusmodellen er en international fællesskabsorienteret psykosocial rehabiliteringsmodel, der styrker mennesker i at bryde isolation og til at klare sig selv socialt, økonomisk, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt.

Fontana slog dørene op i 1995, og du kan læse mere om både historie og nutid i Jubilæumstidskrift Bogstøtten og Fontana 2020.

Erfaringer viser

Ungehuset Fontana har en afgørende betydning for mange unges evne til at finde og stole på egne ressourcer og kompetencer. Medlemmer af Fontana kommer til at føle sig som en del af fællesskabet og får ofte venner for livet. Mange oplever et øget selvværd, pludselig at turde tale i forsamlinger og at kunne deltage aktivt i møder og forskellige former for samarbejde. For mange er det en stor sejr at begynde at få struktur på hverdagen og at kunne møde til tiden. Medlemmer begynder selv at tage initiativ, deltager aktivt og bliver bedre til at løse og fuldføre arbejdsopgaver.

 

Bliv medlem

Hvem kan bruge Fontana?

Ungehuset Fontana er for unge ml. 18-30 år. Vi følger et bestemt ugeskema, hvor vi har undervisning i billedkunst, keramik og musik fordelt på forskellige dage. Når du starter i Fontana, vælger du, om du vil følge holdundervisning i musik, billedkunst eller keramik.

På Fontanas musikhold, skal du have et vist forhåndskendskab til dit eget instrument, og du skal helst deltage alle tre undervisningsdage, da vi spiller sammen. 

På Billedkunst og Keramik er der ikke krav om deltagelse flere dage, og du kan også være ude for, at der kun er plads en dag om ugen til at starte med.

Efter fællesintro aftaler du et tidspunkt for en introsamtale med vores koordinator. Her aftaler I hvornår du kan starte, og hvor mange dage du kan komme.

"At være en del af Fontana, motiverer en til at få noget ud af dagen."

Linus, Fontana Band

Bliv medlem

Info til fagfolk

Det overordnede formål med et forløb i Ungehuset Fontana er på sigt at komme i gang med uddannelse og komme videre i livet. Vores tilbud er et prækvalificerende forløb, så den unge bliver klar til at forholde sig til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Forløbet målrettes den unges specifikke behov for udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer, så den unge bliver parat til at klare sig selv og gennemføre et uddannelsesforløb. Det sker igennem forskellige aktiviteter inden for musik og kreativitet. Det kan være en lang proces for unge med alvorlige psykiske problemer, og derfor tager det tid. Ungehuset Fontana giver tid, rum og omsorg til denne proces.

Unge med psykiske problemer med bopæl i andre kommuner end København og Frederiksberg kan benytte vores tilbud på baggrund af en bevilling fra en sagsbehandler efter servicelovens § 104.

Hvad betyder det at være medlem?

I Ungehuset Fontana og Fountain House er du ikke bruger, klient eller patient – hos os bliver du medlem. Et medlemskab er gratis for dig, der bor i Københavns og Frederiksberg Kommune. Hvis du kommer fra en anden kommune i Københavnsområdet, er du dog stadig velkommen til at henvende dig for at høre, om du også kan blive del af Ungehuset Fontana.

Er Ungehuset Fontana noget for dig?

Så kom til vores åbne intro, onsdage kl 14.00, og bliv endnu klogere på både Fontana og Fountain House. Du kan komme alene eller med en ven, pårørende eller sagsbehandler. 

Fontana

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os for mere information.

+45 53 26 62 98

Åbningstider
Mandag: 8:30 – 16:00
Tirsdag: 8:30 – 18:00
Onsdag: 8:30 – 16:00
Torsdag: 8:30 – 16:00
Fredag: 8:30 – 15:00