Velkommen til Ungehuset Fontana

Find fællesskab med andre psykisk sårbare unge

Fontana

Et sprudlende kreativt miljø for psykisk sårbare unge

I Ungehuset Fontana mødes vi om musik og kreativitet – men vi mangler dig!

Her bliver du del af et trygt kunstnerisk fællesskab med andre unge mellem 18 og 30 år.

Du får støtte til at håndtere hverdagen, undgå ensomhed og blive klogere på din rolle i et fællesskab. Sammen med os laver du et ugeskema med de aktiviteter, der giver mening for dig. I ugeskemaet er der plads til, hvad du ellers har af aktiviteter i din hverdag.

Fountain House er et levende hus med blandt andet café og hyggelig kantine, hvor folk mødes og spiser eller får en snak over en kop kaffe og lader nye venskaber spire.

Fontana slog dørene op i 1995, og du kan læse mere om både historie og nutid i Jubilæumstidskrift Bogstøtten og Fontana 2020.

Vores erfaringer viser

 

Med 20 års erfaring i arbejdet med psykisk sårbare unge kan vi se, at de unge i Ungehuset Fontana kommer til at føle sig som en del af fællesskabet og måske endda får venner for livet.

Vi ser deres øgede selvværd, når de pludselig tør tale i forsamlinger og deltager aktivt i møder og forskellige former for samarbejde.

Vi ser, at de langsomt begynder at finde og stole på deres ressourcer og kompetencer. De begynder selv at tage initiativ og bliver bedre til at løse og fuldføre arbejdsopgaver og deltager aktivt i vores kurser. For mange er det en stor sejr, når de begynder at få struktur på hverdagen og kan møde til tiden.

Bliv medlem

En dag i Fontana

I Ungehuset Fontana kan du deltage i forskellige aktiviteter sammen med andre psykisk sårbare unge. Vi har et særligt fokus på musik og kreative fag – og selvfølgelig, at vi har det sjovt og rart sammen.

Du kan træne at få struktur på din hverdag og afprøve forskellige ting for at blive klogere på, hvad der giver mening for dig. Du kan sammensætte din hverdag i Ungehuset, så den passer lige netop til dig – og det foregår hele tiden i trygge rammer.

 Vi følger et bestemt ugeskema, hvor vi har undervisning i billedkunst, keramik og musik fordelt på alle ugens dage. Når du starter i Fontana, vælger du, om du vil følge holdundervisning i musik, billedkunst eller keramik.

På Fontanas musikhold, skal du have et vist forhåndskendskab til dit eget instrument. Der er undervisning mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-12, og det er nødvendigt, at du deltager mindst tre gange om ugen for at øve samspillet i gruppen. Musikholdet giver af og til koncerter i Fountain House.

Holdundervisning i billedkunst og keramik foregår i tidsrummet 10-15, tre hhv. to dage om ugen og du behøver ikke have nogen erfaring.

Fontana og Fountain House

Du kan også være med i vores forskellige arbejdsfællesskaber i Kernehuset, som samler den fælles drift af Fountain House.

Måske har du lyst til at være med til at lave mad eller passe vores reception, eller måske er du mere til praktiske opgaver med at vedligeholde vores hus eller blive en del af vores redaktion?

At være med i vores arbejdsfællesskaber kan være en måde at træne dig op til at komme videre i f.eks. et praktikforløb og undersøge, hvilke arbejdsområder du trives bedst i.

"At være en del af Fontana, motiverer en til at få noget ud af dagen."

Linus, Fontana Band

Bliv medlem

Info til fagfolk

Det overordnede formål med et forløb i Ungehuset Fontana er på sigt at komme i gang med uddannelse og komme videre i livet. Vores tilbud er et prækvalificerende forløb, så den unge bliver klar til at forholde sig til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Forløbet målrettes den unges specifikke behov for udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer, så den unge bliver parat til at klare sig selv og gennemføre et uddannelsesforløb. Det sker igennem forskellige aktiviteter inden for musik og kreativitet. Det kan være en lang proces for unge med alvorlige psykiske problemer, og derfor tager det tid. Ungehuset Fontana giver tid, rum og omsorg til denne proces.

Unge med psykiske problemer med bopæl i andre kommuner end København og Frederiksberg kan benytte vores tilbud på baggrund af en bevilling fra en sagsbehandler efter servicelovens § 104.

Hvad betyder det at være medlem?

I Ungehuset Fontana og Fountain House er du ikke bruger, klient eller patient – hos os bliver du medlem. Et medlemskab er gratis for dig, der bor i Københavns og Frederiksberg Kommune. Hvis du kommer fra en anden kommune i Københavnsområdet, er du dog stadig velkommen til at henvende dig for at høre, om du også kan blive del af Ungehuset Fontana.

Er Ungehuset Fontana noget for dig?

Så kom til vores åbne intro, onsdage kl 14.00, og bliv endnu klogere på både Fontana og Fountain House. Du kan komme alene eller med en ven, pårørende eller sagsbehandler. 

Fontana

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os for mere information.

+45 53 26 62 98

Åbningstider
Mandag: 8:30 – 16:00
Tirsdag: 8:30 – 18:00
Onsdag: 8:30 – 16:00
Torsdag: 8:30 – 16:00
Fredag: 8:30 – 15:00