Om Fountain House

Recovery i fællesskab

Fountain House CPH arbejder dedikeret med individuel recovery i et struktureret fællesskab.

Fountain House er et Aktivitets- og Værested under servicelovens § 104, hvor du kan få en hverdag med arbejde, studieliv, struktur og fællesskab.

Fountain House København tager sit udgangspunkt i et internationalt koncept, Fountain House-modellen eller i daglig tale klubhusmodellen. Konceptet er udviklet over en periode på godt 60 år som en rehabiliteringsmodel for mennesker med psykiske lidelser. I Fountain House er man ikke klient, patient eller bruger, men medlem af et fællesskab, hvor omdrejningspunktet er arbejdsopgaver, uddannelse og socialt netværk. At være en del af et fællesskab, kan have en afgørende og positiv betydning for medlemmets unikke recoveryproces.

Fountain House København er ikke et behandlingstilbud. Derimod tages der udgangspunkt i medlemmernes individuelle ressourcer ud fra devisen om, at mennesker med psykiske lidelser kan komme sig helt eller delvist, når de får mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen udviklingsproces.

Medlemmer har en høj grad af medindflydelse på alt lige fra dagligdags beslutninger om, hvad menuen i kantinen skal være, til mere strategiske beslutninger i bestyrelsen. Medlemmer inviteres til at deltage i eget tempo og ud fra de forudsætninger, de hver især kommer med.

Fountain House København er en selvstændig, selvejende institution med eget Cvr-nr. og en bestyrelse, der fungerer som vores ledelse med det overordnede ansvar. Vi indgår samtidig i et internationalt interessefællesskab med de andre Fountain House organisationer, og vi lejer vores lokaler af Fonden Fountain House.

Fountain House København har driftsoverenskomst med Københavns Kommunes socialforvaltning.

En kort historie om Fountain House

Fountain House-modellen kan spores tilbage til 1940’ernes New York, hvor en gruppe tidligere psykiatriske patienter dannede en klub, der skulle støtte patienter i udskrivelsesfasen. I 1950’erne og 1960’erne blev der tilknyttet socialarbejdere til husene, der også blev arbejdssteder for mennesker med psykiske vanskeligheder.

I løbet af 1990’erne kom klubhusene til Skandinavien og England. I 1994 blev Clubhouse International (CI) oprettet. Via CI lavede man et sæt af 37 standarder, som gælder for alle klubhuse verden over. Standarderne skal sikre, at et klubhus er et sted, som yder respekt og muligheder for medlemmerne.

Fontænehuse findes i dag over hele jorden. Der er ca. 350 huse på verdensplan. Fountain House København åbnede i 1986, og efter have ligget i ved søerne i mange år rykkede vi til Teglværksgade 22 på Østerbro 1/7 1997.

Medarbejdere

Fountain House København har ansat et væld af forskellige kompetencer rundt om i huset. Medarbejdernes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund spænder vidt. Den afgørende fællesnævner er et ønske om at bidrage positivt til medlemmernes unikke recoveryprocesser.

Se Fountain House´s medarbejdere hér

Leder for Fountain House København siden 2019 er Maria Clemensen.

 

 

Klubhusmodellen

Klubhusmodellen er grundlaget for Fountain House´s succes med at hjælpe mennesker med psykiske problemer til at undgå hospitalsindlæggelser og til at klare sig selv socialt, økonomisk, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt. Klubhusmodellens 37 internationale standarder tjener som en erklæring om “medlemsrettigheder” og som etiske regler for medarbejdere, bestyrelser og administratorer.

Standarderne skal sikre, at et klubhus er et sted, som yder respekt og muligheder til medlemmerne. Standarderne er grundlaget for dokumentationen af klubhusets kvalitet, som foregår gennem Det Internationale Center for Klubhusudviklings (ICCD) akkrediteringsproces.

En akkreditering er et tilsyn og selvevaluering ift. efterlevelse af Fountain House modellen og de 37 internationale standarder for klubhuse, som hele det verdensomspændende klubhusfællesskab er enige om, definerer klubhusenes rehabiliteringsmodel.

Fountain House København blev akkrediteret i oktober 2023 af Clubhouse International

Nedenfor kan du se de grundlæggende principper i Fountain House CPH´s arbejde med recovery.