Om Fountain House København

Recovery i fællesskab

Fountain House København er et såkaldt fontænehus for mennesker med psykiske lidelser. Her er du velkommen, hvis du har lyst til at være en del af fællesskaber, der skaber rammer for studieliv, frivilligt arbejde, kreativitet og venskaber.

Fontænehusmodellen er en international fællesskabsorienteret psykosocial rehabiliteringsmodel, der styrker mennesker i at bryde isolation og til at klare sig selv socialt, økonomisk, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt. 

Vi har et trygt miljø, hvor alle involveres i huset, og hvor man i eget tempo sammen med andre styrker og genvinder færdigheder og selvtillid.

I Fontænehuset bliver man medlem, og vi har 37 standarder der fungerer som medlemsrettigheder. Medlemskab er frivilligt og tidsubegrænset, og medlemmer har en høj grad af medindflydelse på alt lige fra dagligdags beslutninger om, hvad menuen i kantinen skal være, til mere strategiske beslutninger i bestyrelsen. Alle er tilknyttet en enhed – i Bogstøtten arbejder medlemmer med egne studier og bidrager også til fællesskab og fælles opgaver, i Ungehuset Fontana arbejder medlemmer kreativt med billedkunst, keramik eller musik og bidrager også til fællesskab og fælles opgaver, i Kernehuset arbejder medlemmer frivilligt i vores arbejdsfællesskaber med at drive café, køkken, kontor og værksted. Alle medlemmer har en kontaktperson eller vejleder, og vi aftaler, om man vil kontaktes udover fremmøde.

Fountain House København har åbent alle hverdage fra kl. 8.30-16, kl. 15 om fredagen. Alle enheder i huset arbejder med faste strukturer og opgaver, og medlemmer møder ind i det omfang, der passer den enkelte. Nogle medlemmer er aktive i huset hver dag, andre kommer en gang om ugen. Udover dagligdagsprogrammet, har vi et socialt program med fællesmiddag, fyraftensmøder, styrketræning, filmklub, koncerter mm. Mange medlemmer oplever en stor lettelse og inspiration i at møde andre, der også kæmper med psykiske lidelser. Her er man også velkommen, når man har en dårlig dag.

Vi er en selvejende institution, der er organiseret efter Lov om social service §104, og vi har en driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Vi har omkring 40 medlemmer i huset hver dag og omkring 150 forskellige medlemmer i løbet af en måned.

En kort historie om Fountain House København

Fontænehusmodellen kan spores tilbage til 1940’ernes New York, hvor en gruppe tidligere psykiatriske patienter dannede en klub, der skulle støtte patienter i udskrivelsesfasen. I 1950’erne og 1960’erne blev der tilknyttet socialarbejdere til husene, der også blev arbejdssteder for mennesker med psykiske lidelser.

I løbet af 1990’erne kom fontænehusene til Skandinavien og England. I 1994 blev Clubhouse International (CI) oprettet som paraplyorganisation for fontænehusene.

Fontænehuse findes i dag over hele jorden. Der er ca. 350 huse på verdensplan og Fountain House København åbnede i 1986.

Medarbejdere

Fountain House København har ansat et væld af forskellige kompetencer rundt om i huset. Medarbejdernes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund spænder vidt. Den afgørende fællesnævner er et ønske om at bidrage positivt til medlemmernes unikke recoveryprocesser.

Se Fountain House´s medarbejdere hér

Leder for Fountain House København siden 2019 er Maria Clemensen.

 

 

Akkreditering

Vi er akkrediteret i fontænehusmodellen gennem vores internationale paraplyorganisation Clubhouse International. Akkreditering er et vidensbaseret kvalitetsprogram der sikrer, at vi lever op til Fontænehusmodellens 37 standarder. Fountain House København blev akkrediteret i 2023 og deltager regelmæssigt i fontænehusuddannelsen gennem Clubhouse International.