Vil du lade alle andre bestemme over dig? Hvis ikke, så stem til EP-valget!

4. juni 2024

Af Dan

EU har stor indflydelse indenfor de fleste politiske områder. En stor del af dansk lovgivning kommer fra EU, så valget d. 9. juni er virkelig vigtigt!

Når man tager en almindelig valgtest, hvor alle kandidater er med ville det være logisk, hvis folk fra samme parti har svaret nogenlunde det samme, og at de 10 kandidater, du ligger tættest på kommer fra kun ca. 3 partier. Men i virkeligheden kommer de sikkert fra 5-7 partier.
Det er fordi partierne ved valgtest ønsker at ramme bredt i.f.t. vælgerne. Groft sagt vil hvert parti i vælgernes top-5-match hellere have 1-2 af partiets kandidater for en stor gruppe vælgere, i stedet for 3-4 af sine kandidater for en langt mindre gruppe vælgere.
Det betyder desværre, at det i mange valgtests bliver lidt tilfældigt, hvem du får bedste match med, og at der – groft sagt – fx kan stå, at dine top 5 bedste matches bl.a. er med én fra Enhedslisten, én fra Dansk Folkeparti og én fra Radikale.

Derfor er her nogle ideer, hvis du er i tvivl om hvem du skal stemme på:

En rigtig god mulighed, der også er den nemmeste: stem på samme parti, som du plejer ved danske valg.

Du kan også se på denne liste af mærkesager fra alle spidskandidaterne, hvor jeg har taget de tre øverste prioriter fra hvert partis spidskandidat. Bemærk, at det er som de selv beskriver det, mens jeg har forkortet det for mange af dem:

A – Soc.dem:
1) Tryghed gennem oprustning, EU, NATO og uafhængighed af udemokratiske lande.
2) Illegale immigranter – dvs kontrol m. EUs ydre grænser og oprette modtagecentre uden for EU.
3) Bruge EU til at begrænse stoffer, der er farlige for mennesker og være motor i grøn omstilling.

B – Radikale:
1) Mere og tættere EU-samarbejde helt generelt.
2) Øget klimaindsats gennem grøn energi-union i Europa, mere grøn transport og større grønne krav til landbruget.
3) (Der var ikke nævnt flere mærkesager.)

C – Konservative:
1) Klima: Miljø-, klima- og energipolitik gennem bæredygtighed energiunion.
2) Migration: Beskyttelse af EU’s ydre grænser. Flygtninge hjælpes i nærområder.
3) Sikkerhed: Forsvarsindustrielt samarbejde med ligesindede som supplement til NATO i usikre tider.

F – Soc. Folkeparti:
1) Grøn omstilling: bruge EU til at sikre grøn omstilling i vores industri, landbrug og transportsektor.
2) Solidarisk og demokratisk Europa. Handle aktivt når regeringer udfordrer menneskerettighederne og demokratiet.
3) En verden uden krig og fattigdom – støtte udvikling i lande uden for Europa og bidrage til, at ingen vokser op i krig eller fattigdom.

I – Liberal Alliance:
1) Sikkerhed over for Rusland ved at fortsætte støtten til Ukraine og øge vores fælles forsvarsproduktion.
2) Styrk EUs indre marked af hensyn konkurrencedygtighed.
3) Mindre regulering og bureaukrati fra EU.

M: Moderaterne:
1) Fred og stabilitet i Europa: prioritering af sikkerhedspolitisk samarbejde, herunder via udvidelse af EU. Flere flertalsafgørelser, så fx Ungarn ikke kan blokere/forsinke hele EU.
2) Immigration: fælles håndtering af illegal migration, hurtig sagsbehandling og aftaler med den Afrikanske Union.
3) Miljø- og klimakrise: udbygning af afgørende infrastruktur, og fremme omlægning til CO2-neutrale energikilder.
Tiltag helst på EU-niveau.

O – Dansk Folkeparti:
1) Mindre magt til EU, mere tilbage til Danmark.
2) Immigrationspolitik skal styres af de enkelte lande, ikke af EU.
3) Velfærdspolitik skal for Danmarks vedkommende trækkes tilbage fra EU-indflydelse.

V – Venstre:
1) Tryghed gennem stærkere forsvar og styrkede ydre grænser.
2) Tryghed gennem en troværdig klimakamp – sikring af klimamål gennem bedre håndhævelse af aftaler.
3) Tryghed gennem øget velstand – bedre vilkår for virksomheder og flere handelsaftaler mellem lande EU og andre lande.

Æ – Danmarksdemokraterne:
Fandt ikke umiddelbart EU-mærkesager, men generelt står der meget kort:
1) Danmark i balance.
2) Stram udlændingepolitik
3) Nær sundhed

Ø – Enhedslisten:
1) Europæisk klimahandling nu – EU gå forrest. Stop for udvinding af sort energi og sikre billige lyntog gennem hele Europa.
2) Stop social dumping, sortlist lande, der giver skattely, stands bankers og energispekulanters grådighed og straf økonomisk kriminalitet hårdere.
3) Bruge EUs indflydelse til at beskytte menneskeliv og støtte folkeretten i og uden for EU.

Å – Alternativet:
1) Både klima og miljø: grøn omstilling frem for mere forbrug. Tage udgangspunkt i ikke at overforbruge jordens ressourcer.
2) Arbejde uden at blive udbrændte.
3) Ændre de internaionale ‘spilleregler’ til at fokusere på verdensmålene.

Kilder til dette: se links til spidskandidaterne nederst eller under kommentarer.

Efter man har valgt parti, kan man fint vælge en kandidat inden for partiet, hvis man har lyst.
Det kan fx være ud fra personlige mærkesager, profil, kandidattest eller tro på, hvem der har stor gennemslagskraft.


Dagbladet Informations test: 24 spørgsmål med baggrund. Det er spørgsmål som EU-parlamentet faktisk har stemt om de sidste 5 år – bl.a. en del spørgsmål om klima og miljø.
(Efter de 24 spørgsmål: klik på ‘Videre’ lige under reklamen.)
Find testen her: www.information.dk/indland/2024/02/valgtest-2024-hvilket-parti-virkeligheden-enig-foer-eu-valget


Og husk: man har kun ret til at brokke sig over politikerne i EU i hele 5 år frem, hvis man selv har stemt 😉

EKSTRA LINKS:
Forstå mere om Europaparlamentet og valget:
www.zetland.dk/historie/s8xGNGVd-aO0E1wr0-c9b5a

Kilder til nævnte mærkesager er spidskandidatens (eller partiets) hjemmeside:
A – Soc.dem: www.socialdemokratiet.dk/eu-valget/

B – Radikale: www.radikale.dk/mennesker/sigrid-friis/

C – Konservative: www.nielsflemming.dk

F – Soc. Folkeparti: www.sf.dk/politiker/kira-marie-peter-hansen

I – Liberal Alliance: www.liberalalliance.dk/henrik-dahl

M – Moderaterne: https://moderaterne.dk/politikere/stine-bosse/

O – Dansk Folkeparti: https://danskfolkeparti.dk/politikerne/anders-vistisen/

V – Venstre: www.venstre.dk/personer/morten-loekkegaard

Æ – Danmarksdemokraterne: https://danmarksdemokraterne.dk/forside/

Ø – Enhedslisten: enhedslisten.dk

Å – Alternativet: alleos.alternativet.dk/user/9231