Flexjob og hvad så?

29. maj 2024

Fountain House København har taget et vigtigt skridt mod at styrke deres støtte til medlemmer, der ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Inspireret af Bogstøttens Fyraftensmøder, tog Fountain House København favntag med det første af en række planlagte fyraftensmøder, der skal hjælpe medlemmerne med at navigere gennem arbejdsmarkedets krav og muligheder. Det første møde, afholdt den 28. maj 2024, fokuserede på fleksjob.

Mødet havde deltagelse af 10 medlemmer, der alle var interesserede i at høre mere om erfaringerne med fleksjob. Der var repræsentanter fra Café, Værksted, Kontor, Bogstøtte og Køkken. Det er tydeligt et emne som fylder på tværs af huset. Det så man ved, at alle deltagere fik taget ordet og delte ud af deres erfaringer og stillede vigtige spørgsmål

Marianne og Morten, to medlemmer med personlig erfaring inden for fleksjob, delte deres historier og indsigt. Fælles for dem begge var, at det havde været en bøvlet rejse hen mod fleksjobbet, og at der først rigtig skub i sagerne, da de fik støtte af henholdsvis IPS og en mentor fra HKI.

Marianne blev tildelt fleksjob for fire år siden og har nu arbejdet i fleksjob i to år. Hun arbejder ved Institut for Klinisk Medicin, hvor hun udfører praktiske og administrative opgaver. Marianne startede med 10 timer om ugen og arbejder nu 15 timer. Hun understregede vigtigheden af at ansøge uopfordret for at undgå konkurrence, samt at være ærlig om sine skånebehov, så man sikrer sig en personlig tilpasning af jobbet. Hendes råd inkluderede desuden at kopiere fleksjob-links ind i ansøgninger, for at gøre det så let som muligt for arbejdsgiver at udlede, hvad der kræves af dem.

Morten arbejder tre gange fem timer om ugen med datakontrol for et firma inden for byggebranchen. Morten anbefalede at gøre det nemt for arbejdsgiveren at forstå, hvad man kan bidrage med i et fleksjob. Han har én direkte chef, der giver ham opgaver og sørger for, at han ikke bliver overbelastet med stramme deadlines. Morten understregede, at fleksjob er rigtige jobs, hvor man får sin løn fordi man er nødvendig, og at man skal være stabil og respektfuld over for arbejdspladsen.

Herefter fulgte der en længere debat om afklaringsforløb, rehabiliteringsteams, skåne hensyn og løn. Marianne og Morten fremhævede, at fleksjob giver mulighed for at arbejde under tilpassede forhold, der tager hensyn til individuelle behov. Begge pointerede vigtigheden af at have en bisidder til møder med kommunen og at få aktindsigt og alting på skrift. Det kan bidrage til en hurtigere og bedre sagsbehandling. Bemærk at Fountain House gerne stiller en bisidder til rådighed.

Fremtiden for arbejdsrelaterede tiltag i Fountain House København

Fyraftensmøderne i Fountain House København giver medlemmerne en platform til at dele erfaringer og få praktiske råd om fleksjob og andre arbejdsrelaterede emner. Initiativet understøtter medlemmernes rejse tilbage til arbejdsmarkedet og skaber et stærkt fællesskab, hvor man kan støtte og inspirere hinanden. Dette møde vil være det første i en uendelig række af fyraftensmøder, hvor medlemmer kan støtte hinanden i at få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Fountain House København overvejer desuden flere arbejdsrelevante tiltag på den anden side af sommerferien, men dem skal i nok komme til at høre mere om.  

På dette link kan du læse mere om de mange regler på fleksjobområdet.