Om Fountain House

Til Sagsbehandler

Fountain House er et aktivitets- og samværstilbud, der drives efter Lov om social service § 104 og har en driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi modtager derudover personer fra andre kommuner (se nedenfor).

Personer i aldersgruppen 18-65 år, der oplever psykiske lidelser tilknyttes hos os en bestemt afdeling i huset. Hver afdeling har et arbejdsfællesskab og arbejdsopgaver, som målrettes specifikt til den enkelte persons behov. Derudover er alle i huset involveret i fælles aktiviteter i form af praktiske opgaver, sociale arrangementer, kurser med fokus på recovery mm. Disse aktiviteter er tilrettelagt med fokus på at øge deltagernes lyst og evne til at være en del af sociale fællesskaber.

For personer fra Frederiksberg Kommune har vi en rammeaftale, som betyder at de blot skal registreres hos os, så deltager vedkommende på lige fod med københavnere.

Vi tager også gerne imod mennesker fra andre kommuner end København og tilrettelægger et individuelt forløb sammen med det enkelte menneske og og dennes sagsbehandler. Hvis du henvender dig som sagsbehandler fra andre kommuner, vil vi meget gerne have en dialog med både dig og det interesserede menneske om, hvad der kunne være nogle relevante mål for forløbet hos os. Målene skriver du derefter ind i vores kontrakt sammen med de praktiske data. En tidlig forventningsafstemning er vigtig for os, så forløbet kan blive så godt som muligt.

Er du sagsbehandler fra en anden kommune end København, vil vi derfor bede dig henvende dig til leder Marie Clemensen på maria@fountain-house.dk

Opfølgning
Ved opstarten og indgåelse af kontrakt aftaler vi, hvornår vi skal holde opfølgning og om opfølgningen består af et netværksmøde, en skriftlig status eller begge dele. Nogle borgere i Fountain House er forlænget flere gange, da der fortsat har været relevante mål at arbejde med for den enkelte, og det støtter vi selvfølgelig meget gerne op om.

Takst
Taksten for borgere, der ikke tilhører Københavns og Frederiksberg kommuner, er 5.990 kr. i 2023. Du kan læse mere på tilbudsportalen. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os!