Om Fountain House

Til Sagsbehandler

Fountain House København er et aktivitets- og samværstilbud, der drives efter Lov om social service §104. Vi har en driftsoverenskomst med Københavns Kommune og en rammeaftale med Frederiksberg kommune.

For personer fra Københavns og Frederiksberg kommune er Fountain House gratis og tidsubegrænset. Der kræves ingen anden visitation end fremmøde til den åbne intro, som afholdes hver onsdag kl. 14.

Personer fra andre kommuner er også velkomne, men det kræver en bevilling fra hjemkommunen. Vi tilrettelægger et individuelt forløb sammen med den enkelte og dennes sagsbehandler, og vi udarbejder i fællesskab en kontrakt.

Bor du uden for København eller Frederiksberg skal du henvende dig i din hjemkommune og ansøge om bevilling til et forløb hos os.

Både interesserede og sagsbehandlere er velkomne til at henvende sig til leder Maria Clemensen på maria@fountain-house.dk for at høre nærmere.

Opfølgning
Opfølgningen på et forløb kan bestå af et netværksmøde, en skriftlig status eller begge dele. Nogle personer i Fountain House København er forlænget flere gange, da der fortsat har været relevante mål at arbejde med.

Takst
Taksten for borgere, der ikke tilhører Københavns og Frederiksberg kommuner, er 5.990 kr. Du kan læse mere på tilbudsportalen. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os!