At have hjertet med – afsked med en fighter.

2. april 2024

Mogens Seider stopper efter 12 år som leder og direktør i Fountain House København.

Fredag d. 12 april er der afskedsreception i kantinen i Fountain House, for Mogens Seider, der i 2012 overtog den daglige ledelse af Fountain House København. I 2021 gik han fra den daglige ledelse i det der i dag hedder den selvejende institution Fountain House, til en stilling som direktør i Fonden Fountain House i forbindelse med en ny struktur for Fountain House med en driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

”Jeg kom fra en stilling i Høje Taastrup kommune som leder af socialpsykiatrien der. Til jobinterviewet i Fountain House, var der 12 personer, heraf mange medlemmer. Jeg var meget tiltalt af det relationelle, af dynamikken mellem medlemmer og medarbejdere, som jeg vidste er central for et Fountain House.”

Mogens har med egne ord flere områder han brænder for og som han med sin indsats har præget Fountain House med. Det nære relationelle, kontakten med medlemmer og medarbejdere, en levende bæredygtig kultur, og så det visionære udadrettede.

Mogens iværksatte kort efter sin tiltrædelse en række initiativer der havde til sigte at italesætte det specielle helingsrum for mennesker med psykisk sårbarhed som et Fountain House tilbyder. Det var i første omgang interne dialogdage på tværs i huset. Her delte medlemmer og medarbejdere historier og italesatte hvad det særlige ved Fountain House er. Her mærkedes også Mogens’ helt særlige opmærksomhed på, forståelse for og støtte til den enkeltes historie.  Også udadrettet blev huset over en årrække kan man sige trænet i at kunne formulere, hvad det er der er så specielt og særligt ved kulturen og den helende proces som Fountain House potentielt tilbyder. Det blev bl.a.  til en meget vellykket Favn Festival i 2016, åbne farverige folkekøkkener i 2017, en række offentlige dialogmøder f.eks. på Kildevældsskolen om socialpsykiatriens status og udvikling, med modellen fra Fountain House, som Mogens Seider igennem alle årene har arbejdet på at etablere som en rollemodel indenfor netop socialpsykiatrisk rehabilitering.

De ydre fronter, hverdagen indadtil og plads til det spontane.

Mogens har været meget aktiv på de ydre fronter med at udbrede kendskabet til Fountain House. Det er bla. blevet til et banebrydende og stærkt partnerskab med Rotary i København og da bogstøtten i 2017 fra kommunens side var lukningstruet, kunne man samme formiddag som nyheden blev kendt, finde et skilt på døren til Mogens’ kontor med skriften: ”Det kommer ikke til at ske”. Mogens iværksatte sammen med en række medarbejdere og nuværende som tidligere medlemmer af bogstøtten en intens kampagne, og efter godt en måneds kamp på alle fronter stod det klart, at det ikke kom til at ske. Bogstøtten bestod og lever som resten af huset i bedste velgående. Det er ikke en hemmelighed at ikke kun bogstøtten, men nok hele Fountain House har været lukningstruet. Det er også almindelig viden blandt ældre medlemmer og medarbejdere, at Mogens har en meget stor del af æren for, for det første at Fountain House i dag eksisterer i København, men også at vi er så langt med at være et både akkrediteret og meget velfungerende hus med en driftsaftale med Københavns kommune. Måske de sejre Mogens var med til at vinde for huset også betød at han selv efterhånden fik en mindre rolle at spille i det daglige i Fountain House? ”Jeg har det ikke altid godt med alt for regelrette rammer, eller med andre ord er det vigtigt for mig med en levende kultur, og er der noget jeg ønsker mig at huset må have med sig fremover, er det fortsat at have hjertet med. At der er hjerterum, og plads til forskellige, også spontane eller skæve måder at gøre tingene på, at der på den måde også er plads til mange forskellige mennesker på forskellige tidspunkter i deres liv.” 

Mogens brænder for relationen. For at se den enkelte. ”Det at se et menneske over tid blomstre og folde sig ud, f.eks. oven på svære kriser, det kan jeg aldrig blive træt af”. Samtidig har han kæmpet for en levende hverdagskultur, og i høj grad også på de store linjer for en model som Fountain House, han tror på. Han har visioner for en social psykiatri der konstant må udvikles, hvilket han også konkret kæmper for som formand i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering. Som leder af Fountain House, har han kæmpet for en levende kultur og kæmpet for at gøre opmærksom på den særlige medarbejder og medlems relation man finder her, for levede recovery processer, for heling, for meningsfulde relationer og for at den enkelte måtte finde nyt fodfæste ikke mindst i samfundet udenfor Fountain House.

Øje for den enkelte, blik for den levende kultur og visionerne.

Spurgt om nedslag fra tiden i Fountain House, er Mogens ikke i tvivl, det er alle de personlige sejre han har oplevet mennesker udvikle sig til og få. Mange mange mennesker, tidligere eller nuværende medlemmer og medarbejdere, har erfaret og fået Mogens personlige støtte til at komme videre.

For tre år siden, i forbindelse med at Fountain House i langt højere grad blev økonomisk sikret sin overlevelse med driftsaftalen med Københavns kommune, kom Mogens med egne ord lidt langt væk fra hverdagen  og relationerne. Formen blev at Maria Clemensen blev daglig leder i Fountain House, bla. Med megen kontakt med kommunen. Mogens blev ansvarlig for fonden og for at udvikle forskning omkring metoden i Fountain House og i forhold til at arbejde frem mod at få finansieret nye og bedre fysiske rammer for huset. Forskningen har resulteret i veldokumenteret viden, og formuleringer som huset stadig gør stor brug af i kommunikation udadtil, og det er også blevet finansieret et arkitekttegnet forslag til hvordan de fysiske rammer for fremtiden Fountain House kan se ud.

Fountain-House er i dag sikret økonomisk, er akkrediteret, er en langt mere veldefineret spiller på den socialpsykiatriske scene, og mange mange mennesker har nydt godt af Mogens særlige øje for det individuelle også. ”Jeg skal nu trække vejret” forklarer Mogens. ”Måske jeg de sidste par år har haft svært ved netop at kunne kombinere de to områder, det relationelle, hverdagens kultur og det visionære, i mit arbejde i Fountain House. Jeg vil finde mig selv lidt igen, og fortsætter både som formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering og som bestyrelsesmedlem i ”Håb i Psykiatrien”. Måske Mogens særlige evner også ligger i at ”vende en skude” eller ”stikke en ny kurs”; at kæmpe de lidt dramatiske og i perioder meget virkelige store kampe f.eks. som han har gjort det for et hus som Fountain House? Uanset har det altid været vigtigt for ham med plads til det spontane og lidt skæve også i hverdagens lidt mere etablerede regler og rammer, den hverdag har han med sin seneste rolle som direktør i fonden haft mindre adgang til. Mogens fighterevner og store erfaring fra organistationer, er uanset klar til at komme i spil nye steder. Mogens har i sin tid vundet utallige kampe for og med Fountain House, og det skønne hus vi har i dag bla. med en meget levende aftenskole, har han en meget stor del af æren for overhovedet er.  ”Jeg håber I vil have hjertet med og bevare kulturen levende. Ikke mindst aftenskolens kreative rum, håber jeg at Fountain House fortsat vil favne, integrere og byde gode rammer, fordi netop kreativitet og fællesskab er så indlysende helende for mennesker.” Afslutter han.

Herfra husker vi fra Mogens at have hjertet med også når vi siger tak for din kæmpe indsats for Fountain House København. Vi ønsker dig god vind og god fortsat kamp for at forbedre vilkårene for at mennesker der kommer i psykisk krise, kan komme sig og få hele gode liv igen.

Af Nikolaj Callesen