Fountain House på højskole

16. marts 2023

Fontana på højskole

I efteråret 2022 havde Fountain House i samarbejde med Løgumkloster Højskole fire af vores medlemmer af ungeenheden Fontana afsted på et langt kursus på fire måneder med både kost og logi, studietur og så videre. Opholdet var finansieret af Mangfoldighedspuljen, som højskolen har søgt i fællesskab med Fountain House for at tiltrække nogle unge kursister til højskolen. Forstanderinde Ursula udtaler om vores medlemmer, at Fountain House-medlemmer er ”trænede” i fællesskab, som er et kæmpe aktiv på en højskole.

Idéen med opholdet var at give en mulighed til vores medlemmer og andre samfundsgrupper en mulighed, som ellers økonomisk måske ikke ville kunne lade sig gøre; desuden er der det sociale, det kreative og det menneskelige aspekt, som sådan et ophold giver kursisterne mulighed for at træne.

Mød en af vores kursister

Til foråret 2023 er der igen tre pladser på højskolen for medlemmer af Fontana. Det betyder, at vi i alt har haft syv kursister afsted. Det er kursister, som har tilkendegivet deres interesse over for Maria, når det er blevet meldt ud på tirsdagsinfo (hver tirsdag 14.30). Derefter er udvælgelsen foregået via lodtrækning, men i sidste ende er det alligevel gået op, da nogle trak sig.

Vi har talt med Nicoline fra Bogstøtten, som var afsted fire måneder i efteråret fra midt august til midt december 2022 sammen med Astrid, Manon og Line fra Fontana, og som har beriget os med sin fortælling om sin personlige rejse igennem sit højskoleophold i Løgumkloster.

Nicoline fortæller om, hvordan hun følte, at hun sad fast i sit liv, da tilbuddet om opholdet dukkede op. Hun var lige droppet ud af sit studie på Kultur og Sprogmødestudier, følte sig ikke klar til arbejdsmarkedet og havde i øvrigt ikke noget sted at bo i efteråret. Til gengæld fortæller hun også om at føle sig tryg og klar til at møde nye mennesker som en del af en modningsproces. Det kom til at ske på højskolen, hvor hun havde keramik og filosofi som primære fag sammen med en række mindre fag, herunder skak, skulpturer, klaver etc.

Hvad var godt?

Da jeg spørger, hvad der var særligt godt ved opholdet, lyder det entydigt fra Nicoline, at det var det sociale aspekt – både med de andre Fountain House-kursister og de øvrige kursister. I gruppen fra Fontain House var de alle fire gode til at passe på hinanden, og det også var kendt blandt de øvrige kursister, hvor vores fire piger kommer fra. Nicoline og de andre var gode til at huske at tage pauser, spørge til dagen og hjælpe med fx at komme med frokost til hinanden på svære dage.

Derudover kommenterer Nicoline også, at fagene var sjove, og at det var sjovt fx at lege med ler og betonskulpturer – foruden studieturen til Prag. På studieturen bød der sig blandt andet faglige oplæg ud over turisthygge og se byen.

På trods af de gode oplevelser fortæller Nicoline i øvrigt om, hvad der var udfordrende ved at være afsted, og her nævner hun blandt andet, at det fulde skema sammen med de i alt 40 kursister godt kunne være lidt anstrengende. Her gjaldt det om at huske at holde de ekstra pauser, som pigerne var gode til at huske hinanden på. Det er en balancegang mellem at være social og ’på’ og samtidig mærke efter, hvad man har overskud til. På opholdet er der som nævnt fx det fulde skema, fællesaftener og fest hver fredag, som både er spændende og sjove at deltage i, men samtidig er det ifølge Nicoline også vigtigt, at man tør at sige fra, både over for lærere og andre kursister. På et ophold på Løgumkloster Højskole bliver man inddelt i såkaldte familiegrupper, som består af cirka 10 kursister og én eller to undervisere, som bliver kaldt for familielærere. Det er godt at tale med sin familielærer om sine behov, og de kan hjælpe med at få passet på sig selv undervejs. Desuden er det også i orden at tage hjem og holde en pause, hvis man har brug for det; Nicoline var selv hjemme i en uge undervejs for at få en tiltrængt pause på trods af ”FOMO” (Fear Of Missing Out), og det var der fuld forståelse for og ingen ekskludering ved. I det hele taget tegner der sig et billede af rummelighed og plads til at trække sig tilbage. Dette viser sig også blandt andet ved, at de fleste på højskolen bor på eneværelser, hvor der er plads til at trække vejret.

Hvad tager du med hjem derfra?

Nicoline fortæller, at hun tager mange ting med hjem fra sit ophold, men hun understreger som det vigtigste de nye venner, hun har fået, både i København og i det øvrige Danmark, en masse fede oplevelser og muligheden for at vokse og udvikle sit selvværd og sit mod på at prøve nye ting.

Afslutningsvist kommer Nicoline med tre opfordringer: Gør det! Man kan ikke fortryde at være taget afsted! Og pas på dig selv og få nogle fede måneder!

Forfatter: Maiken Nielsen