Fountain House Klubhustræning 2024

23. januar 2024

KLUBHUSTRÆNING

Det er vigtigt, at mange uddannes i Fountain House modellen jf. standard 31: Daglig leder, medarbej-dere, medlemmer og andre relevante personer deltager i et to eller tre ugers træningsprogram på et autoriseret træningscenter. Et nyt træningsteam skal afsted i 2024.

Klubhustræningen består af et 2-ugers program i et af de 12 klubhuse, der har en træningsbase. Her undervises træningsteamet i de 37 Fountain House standarder. Man deltager også i den arbejds-strukturerede dag, forskellige beskæftigelsesprogrammer, uddannelsesstøtte, sociale programmer for aften og weekendtilbud, eksempler på administration og udvalg. Derudover oplever man klub-huskulturen og får internationale medlems- og medarbejder kolleger.

I løbet af træningen har man en opgave sammen med kollegerne, idet man skal udarbejde en hand-leplan for de mål vi vil arbejde med i vores hus efter træningen. Målene er knyttet til standarderne.

DATOER FOR KLUBHUSTRÆNING 2024

I 2024 deltager 2 medarbejdere, 1 medlem og leder Maria Clemensen i klubhustræning i Progress Place i Toronto i Canada (https://www.progressplace.org/). Datoerne for træningen er søndag den 27. oktober – fredag den 8. november. Sandsynligvis afrejse fra København fredag den 25. oktober, hjemkomst lørdag den 9. november. Maria deltager som leder kun de sidste 3 dage.

PRAKTISKE DETALJER

Deltagerne indkvarteres på hotel tæt på Progress Place, og alle har deres eget lille køkken. Det er gratis at deltage, og man får dækket alle sine udgifter til mad, transport og andre fornødenheder på rejsen

HVAD KRÆVER DET AT DELTAGE

– Du skal være forberedt på at tale engelsk

– Du skal have overskud til at deltage i et intensivt 2-ugers program

– Du skal have lyst til sammen med resten af træningsholdet at forberede turen og udarbejde en handleplan, samt at arbejde videre med handleplanen bagefter

– Du skal være med til at formidle hvad vi har lært til resten af huset efter træningen

Derudover vil der blive lagt vægt på, at driften af huset presses mindst muligt, mens et træningshold er bortrejst.

ANSØGNINGPROCES for medarbejdere og medlemmer

– Fra medio januar og i februar informeres om klubhustræning i huset bl.a. på Tirsdagsinfo. – Send en ansøgning til leder Maria C. senest fredag den 1/3 (maria@fountain-house.dk).

Ansøgning: Beskriv din motivation for at søge, og at du har lyst og overskud til et tæt pro-gram og arbejdet med en handleplan sammen med resten af træningsteamet.

– Maria interviewer alle ansøgere.

– Fredag den 8/3 giver Maria besked om, hvem der skal afsted.

– Onsdag den 13/3 kl. 13 mødes træningsteamet. Her er der mere information, der laves praktiske aftaler, der forventningsafstemmes om turen mm.