Et akkrediteret Fountain House København

13. november 2023

Fountain House København fylder 37 år til december. I alle de år har man diskuteret, om man nu var helt sikker på, at man ville være et rigtigt Fountain House og benytte Fountain House modellen. 2023 blev året, hvor vi sagde et stort og rungende ja til Fountain House modellen!

Fountain House modellen er en særlig måde at organisere sit hus på, hvor man bliver medlem, det er en særlig måde at være sammen på, hvor medarbejder og medlemmer er ligeværdige i at løse opgaver og træffe beslutninger, det er et særligt fokus, hvor man er sammen om at drive et hus. Modellen er beskrevet i 37 standarder, og de skal være fundamentet for alt hvad vi gør.

Symbolet på vores akkreditering.

I 2 uger i oktober var Morten fra Køkkenet, Bettina og Emma fra Fontana og Maria som leder på uddannelse i Fountain House modellen i London i et andet Fountain House, som hedder Mosaic Clubhouse. Vi er blevet undervist i standarderne, har set hvordan de arbejdede og fået helt ind under huden, at vi er en del af en kæmpestor verdensomspændende Fountain House model. Faktisk over 300 Fountain Houses på verdensplan.

Vores opgave er nu at arbejde videre med de af Fountain House standarderne, som vi ikke lever helt op til. Vi har fået akkrediteringsstemplet for et år, og inden det udløber skal vi have skabt bedre muligheder for at medlemmer kommer i beskæftigelse, vi skal have whiteboards med opgaver og faste enhedsmøder i alle vores enheder, vi skal åbne flere møder op, så medlemmer kan være med til at træffe alle beslutninger omkring huset, og vi skal have skabt en kultur, hvor ansvaret for kontakt til medlemmer er fælles mellem medlemmer og medarbejdere.

Kom med på onsdag den 15/11 kl. 9.30-12, hvor arbejdet med Fountain House modellen præsenteres og giv dit besyv med. Der er pizza kl. 12.

Vi ser ind i mange år som akkrediteret Fountain House. Vi ved, at det er de allerbedste rammer for bedre liv for mennesker med psykiske lidelser.

(Jeg håber du vil være med.)

Af Maria Clemensen – Leder Fountain House København