At arbejde i køkkenet er udviklende og sjovt

2. marts 2023

”Samarbejdet” svarer Maja entydigt når jeg spørger hende til hendes vægtning af det faglige indhold i køkkenet overfor det daglige samarbejde omkring det. ”Jeg har valgt at være tilknyttet køkkenet af interesse for madlavning, men det er selve fællesskabet, teamworket omkring tilberedningen af den daglige frokost der er afgørende for mig”. Uddyber hun.

Maja har været medlem i køkkenet i to et halvt år. Hun er netop tilkendt fleksjob, og bruger aktivt sin deltagelse tre ugentlige dage i køkkenet i Fountain House København, som sin egen arbejdsprøvning, for at genoptræne sin arbejdsevne og få en fornemmelse af hvor mange timer hun kan arbejde i et regulært job.

Forudsigelighed og mening

”Jeg er vild med den proces vi har omkring tilberedelsen og klargøringen af dagens frokost. Vi arbejder sammen som et team, og færdiggør et produkt der er klar til det rigtige tidspunkt hver dag. Der er nogle typer af opgaver som går igen, og det giver en masse forudsigelighed ligesom det er dybt meningsfyldt at se mange mennesker blive mætte og glade hver dag. I mit tidligere arbejde havde jeg altid mange ”hængepartier”, her er hver dag ny, og med samme formål, at tilberede frokosten og vedligeholde køkkenet.”.” Det er dog også et meget alsidigt arbejde, med mange opgavetyper, og vi bliver alle i køkkenet i høj grad inddraget i beslutninger om tilberedelsen af frokosten.” Fortæller hun.

Netop det sidste mener Maja, er med til at gøre arbejdet både udviklende og sjovt. ”Vi er i høj grad fælles om opgaven. og det gør det spændende og involverende at være med til.”

Eget tempo og mangfoldighed

Når det er både sjovt og udviklende hænger det for Maja uløseligt sammen med det fællesskab der er i køkkenet. ”Jeg møder ulig mit tidligere arbejde mennesker der er vidt forskellige steder i deres liv, og har vidt forskellige baggrunde og måder at være i Fountain House og bidrage til fællesskabet på. Det er udviklende.” fortsætter hun. For Maja er det afgørende at det ligeledes er muligt for hende at deltage i hendes eget tempo. Det at det er helt acceptabelt at have en dårlig dag og også have muligheden for at sige fra eller om nødvendigt forlade arbejdet og gå hjem for den dag, er helt afgørende for den proces det også er at være en del af fællesskabet, fortæller hun.

Maja deltager og bidrager primært i køkkenet i Fountain House, men forudser at hun kommer til at fortsætte med at have en kontakt til huset også efter hun kommer i arbejde igen. ”Der er så mange forskellige muligheder og måder at være med i fællesskabet i Fountain House, der bliver skabt en masse kreativt, der er gode debatarrangementer o.s.v.”

Døren er lukket, men der åbent for kunder og smagsoplevelser.

Mod og den helende proces.

”Jeg fortæller ofte venner og bekendte om stedet, det gjorde jeg ikke i starten, det kan være svært, p.g.a. frygten for stigmatisering. Det at træde over ind ad døren her første gang, kræver også noget mod, men i dag ville jeg ikke være uden den proces det har været for mig at gå ned med flaget, og der har Fountain House haft en helt afgørende betydning i forhold til at komme igennem og mere hel ud på den anden side”. Afslutter hun.

Køkkenenheden er en del af ”Kernehuset” i Fountain House. Køkkenet arbejder ud fra en række bæredygtighedsprincipper både socialt, fagligt og klimamæssigt. F.eks. vægtes medbestemmelse og samarbejdet højt, ligesom køkkenet anvender over 90% økologiske råvarer ofte valgt ud fra både årstid og variation. 

Skribent og fotograf – Nikolaj Callesen