Anna hjælper psykisk sårbare med at færdiggøre deres studier

16. marts 2023

Bogstøtten er Fountain Houses studieenhed for studerende med psykiske sårbarheder. I Bogstøtten bliver man støttet igennem sine studier hvad enten man er igennem en krævende eksamensperiode eller er i gang med et afsluttende projekt eller specialeskrivning.

Anna startede i Bogstøtten tilbage i efteråret 2016 som medarbejder. Hun kom direkte fra stillingen som underviser i Aftenskolen ved Fountain House i studieteknik, som var et kursustilbud til studerende. Før det stiftede hun kort bekendtskab med studievejledning ved Københavns Universitet hvor hun også selv havde studeret. De erfaringer hun havde tillært sig som studerende trak hun på som medarbejder i Bogstøtten hvor hun videreuddannede sig, hvilket hun til dels også gør i dag:

”..siden jeg er kommet til Bogstøtten har der også været en videreuddannelse fx i forhold til, hvordan det er godt at tackle de situationer, der kan være som studievejleder ift. studerende. Vi holder os også opdateret på sådan forholdsvis nyeste viden ved at deltage i konferencer, der omhandler studievejledning, og vi har sågar bare fordi Fountain House er Fountain House viden omkring socialpsykiatrien”.

Det at skabe en ramme for folk i Bogstøtten til at man kan komme og være, mener Anna er hendes vigtigste opgave. Det at man kan komme og bruge sin tid på studiet, på læsesalen, forberede sig, skrive sin opgave, få noget procesvejledning og samtidig møde ligesindede er alle vigtige tiltag. Det er det, hun netop gerne vil bakke op om og facilitere. Her kommer studievejlederrollen så ind over, hvor man mere ser på de studerende ud fra en menneskelig tilgang og ikke som patienter.

”Derfor er det ikke så vigtigt om jeg kender hele spektret inden for psykisk sygdom, men mere at jeg kan møde et menneske der ønsker at tage en uddannelse. Vi er ikke et behandlingssted men jeg kan jo altid spørge ind til om vedkommende får behandling, hvis det er relevant, men det er ikke det der er fokus når jeg møder folk i Bogstøtten. Det er mere om der er en interesse og en vilje til at tage en uddannelse”.

For Anna er det vigtige dermed også at kunne være den, der er til stede i det daglige, når studerende vælger at møde op i Bogstøtten. Om vedkommende bliver mødt af enten hende eller en af hendes kollegaer, så er det bare det med, at der er nogle, der kommer og hører ind til om medlemmerne er okay, der er det vigtige. Hun tilføjer:

”Det ypperste er nok at støtte op omkring den proces, den enkelte er interesseret i at følge. Og det er jo lige i Bogstøtten tit at færdiggøre sin uddannelse, men det kan lige så godt være at komme tilbage igen og få en hverdag igen efter en sygemelding. Der kan være mange perspektiver på, hvorfor man vælger Bogstøtten”.

Anna peger på, at der kan være en række ”faktorer” der af erfaring og tradition kan være godt for de studerende, og det er blandt andet faktorer som at kunne komme afsted hjemmefra. Det med at være i en situation, hvor man kan få ro til sit studie, er en god ting. Men også at møde nogen i en social situation og dermed have nogle pauser, så man ikke sidder alene, er ligeledes værd at prioritere. Her tilføjer hun, at hun gør sig nøje umage i det med at række ud og holde kontakten med folk. Hvis man for eksempel ikke har fået tid til at tage en snak i Fountain House, så vil Anna være den der tager initiativ til at tage en samtale, og høre hvordan det står til med den pågældende. Her siger hun derudover:

”Ellers så er der nogle vi ikke har set i lang tid, så tager man også fat – altså tager fat ved at ringe eller skrive. Og høre om man er okay eller om der er travlt i ens hverdag og om man ikke har tid til også at bruge Bogstøtten”

Lyder Bogstøtten som et sted for dig og er du under uddannelse, så tøv ikke med at tage kontakt til enten Anna eller en af de øvrige vejledere i Bogstøtten i Fountain House.

E-mail: bogstoetten@fountain-house.dk

Telefon: 39 16 09 70